โคกลำเจียก

สถานที่ออกกำลังกายและสถานที่พักผ่อนทางกายและใจ