พิพิธภัณฑ์ปลาวาฬ

สถานที่เรียนรู้โครงกระดูกปลาวาฬ ที่ครั้งหนึ่งได้เกยตื้นเข้ามาติดฝั่ง

ชายทะเลบ้านกระซ้าขาว