สะพานสมเด็จย่า

จุดชมวิวที่สามารถมองเห็นวิวคลองสุนัขหอนได้ชัด