ที่ทำการ อบต.บ้านบ่อ
ชุมชนประมง
นาเกลือ
ป่าชายเลน
แม่น้ำ
รถไฟ
ศาล
ศาลคุณพ่อเขาตก
ศาลคุณพ่อน้อย
วัดใหญ่บ้านบ่อ