ศาลคุณพ่อเขาตก

 สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ และที่พึ่งทางใจของชาวตำบลบ้านบ่อ