แสดงผลเป็นปฎิทิน
โครงการร้อยรักร่วมใจทำดอกไม้จันทน์ถวายพ่อ
24/07/2560
โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน จังหวัดสมุทรสาคร
23/05/2560
ประชุมผู้ปกครอง
01/05/2560
โครงการเดินตามรอยพ่อ
30/03/2560
อบรมความรู้แก่ชุมชน ด้านการจัดการขยะในเขตพื้นที่
24/03/2560
พ่นยุ่งโรงเรียน
22/03/2560
วันท้องถิ่นไทย
18/03/2560
กิจกรรมวันเด็กปี 60
14/01/2560
โครงการลดคัดแยกขยะมูลฝอย
06/01/2560
กิจกรรม Big Cleaning Day
05/12/2559