ประวัติและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลสภาพทั่วไป
  ลักษณะที่ตั้ง
  ลักษณะสังคม
  ลักษณะเศรษฐกิจ
  ลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  ผลิตภัณฑ์หมู่บ้าน
  สถานที่สำคัญ
  สถานที่ท่องเที่ยว
  บ้านพัก รีสอร์ท ร้านอาหาร
  โครงสร้างการบริหาร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  เจ้าหน้าที่สำนักงานปลัด
  เจ้าหน้าที่กองคลัง
  เจ้าหน้าที่กองช่าง
  กองการศึกษา
  เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  รวมภาพคณะผู้บริหารและสมาชิกสภา
  ผลงาน อบต.บ้านบ่อ
  รายรับรายจ่าย
  สำนักงานปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
 
 
 
 
 
 
 
   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
 
หนังสือพิมพ์
สถานีโทรทัศน์
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
 
 
   
 

 
 ประวัติความเป็นมา
 
     จังหวัดสมุทรสาคร เป็นจังหวัดที่มีอาณาเขตติดทะเล มี 3 อำเภอ คือ  1. อำเภอเมือง  2. อำเภอบ้านแพ้ว  3. อำเภอกระทุ่มแบน  แต่ในอดีต ตำบลบ้านบ่อเป็นที่ตั้งของกิ่งอำเภอบ้านบ่อ ต่อมาเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2464 ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนชื่อกิ่งอำเภอบ้านบ่อ เป็นอำเภอบ้านบ่อ
 
     จดหมายเหตุของกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2468 แจ้งว่า ได้ทรงทราบใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทว่า อำเภอบ้านบ่อ จังหวัดสมุทรสาคร มณฑลนครไชยศรี แต่เดิมนั้น อำเภอบ้านบ่อเป็นที่ชุมนุมของราษฎรในเรื่องการค้าขาย แต่ภายหลังการค้าของราษฎรได้เปลี่ยนเป็นชุมนุมกันที่คลองดำเนินสะดวก ตำบล บ้านแพ้ว จึงเป็นตำบลที่สำคัญยิ่ง และทั้งตำบลบ้านแพ้ว และอำเภอบ้านบ่อ สามารถเดินทางไปจังหวัดสมุทรสาครได้สะดวก รวดเร็ว และมีทางรถไฟ อีกประการหนึ่ง อำเภอสามพรานได้แบ่งท้องที่การปกคอรงขึ้นอีกหลายตำบล จึงได้ทรงพระกรุณาโปรดกล้าฯ ให้รวมท้องที่ต่างๆ คือ แยกตำบลดอนไผ่, ตำบลเจ็ดริ้ว, และตำบลคลองตัน จากอำเภอสาพราน จังหวัดนครปฐม แบ่งเอาตำบลอำแพงของอำเภอเมืองสมุทรสาคร ไปรวมกับตำบลโรงเข้ และตำบลหลักสาม ของอำเภอบ้านบ่อ รวมเป็น 6 ตำบล เข้าด้วยกัน ตั้งขึ้นเป็นอำเภอ เรียกว่า “อำเภอบ้านแพ้ว” ขึ้นกับจังหวัดสมุทรสาคร ส่วนอำเภอบ้านบ่อ ความสำคัญน้อยลง ให้เรียกว่า “กิ่งอำเภอบ้านบ่อ”
 
     กิ่งอำเภอบ้านบ่อ ขึ้นตรงกับอำเภอเมืองสมุทรสาคร มาตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2468 ดังนั้นในปี 2468 จังหวัดสมุทรสาคร จึงมี 3 อำเภอ กับ 1 กิ่งอำเภอ คือ อำเภอเมืองสมุทรสาคร, อำเภอบ้านแพ้ว, อำเภอกระทุ่มแบน และกิ่งอำเภอบ้านบ่อ
 
     ต่อมาเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2469 สมุหเทศาภิบาลสำเร็จราชการมณฑลนครไทยศรี ได้ไปตรวจราชการ พบว่า กิ่งอำเภอบ้านบ่อแผนกงานมีน้อย จึงให้รวมแผนกมหาดไทย และแผนกอัยการเข้าด้วยกันกับอำเภอเมืองสมุทรสาคร ส่วนกิ่งอำเภอบ้านบ่อให้มีเจ้าพนักงานสรรพากร 2 คน ตั้งด่านเก็บภาษีเท่านั้น และในวันที่ 16 มีนาคม 2470 ก็ให้ยุบกิ่งอำเภอบ้านบ่อ รวมเข้ากับอำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาครจึงมี 3 อำเภอ จวบจนทุกวันนี้
 
 ตราสัญลักษณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ
 

 
 
Protect The King youtube
กรมสรรพากร กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง กระทรวงพาณิชย์ ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
หน้าแรก | ผลงาน อบต. | สถานที่สำคัญ | กระดานกระทู้ | ติดต่อ อบต.
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 8  © Copyright 2011 by Dungbhumi Co.,Ltd